WerkHut     

Wat werkt, dat werkt

 

Inhoud

Zelfsturing    - Afstudeerscriptie: Sociale steun binnen Holacracy

                   - Zelfsturing vraagt om heldere regels. Maar welke? 

Organisatiekunde

                   - Organisatiekundige principes

                   - Veranderkundige principes 


Vaardigheden

- Analyseren

- Interviewen

- Presenteren

- Adviseren

- Schrijven